Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. IJCCL Capitals Leeuwarden is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan IJCCL Capitals Leeuwarden of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IJCCL Capitals Leeuwarden.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

IJCCL Capitals Leeuwarden
Bilderdijkstraat 37
8914 AC Leeuwarden
E: info@capitalsleeuwarden.nl
T: +31 (0)6 282 654 25
I: capitalsleeuwarden.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover IJCCL Capitals Leeuwarden geen controle heeft. IJCCL Capitals Leeuwarden draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.