Nieuws

Blijf op de hoogte

Beste Capitals vrienden

Door: Redactie


Beste Capitals vrienden,

Met een zeer abrupt einde van het ijshockeyseizoen en een nog onzekere start van het komende seizoen, zal 2020 ons in herinnering blijven als een jaar met ongekende uitdagingen. Niet alleen hebben we mooie (jeugd)wedstrijden gemist maar ook hebben we het seizoen niet als vanouds met een geweldig ijshockeyfeest kunnen afsluiten. Nu er tekenen zijn van een voorzichtig herstel richting het post-Corona leven en er ontwikkelingen zijn binnen de club en haar omgeving, is dit een goed moment om enkele zaken met jullie te delen.

Allereerst een woord van dank aan al onze leden, vrijwilligers, supporters en commissies voor een mooi ijshockeyseizoen! Met z’n allen hebben we hard gewerkt om alle trainingen, wedstrijden, events en aanverwante activiteiten zo goed mogelijk te voor te bereiden en te begeleiden.

Laten we voorop stellen dat de intenties van IJshockeyclub Capitals Leeuwarden ongewijzigd blijven. Dat wil zeggen dat we nog steeds onze jeugdleden willen laten groeien in aantal en ontwikkeling. Ook zullen we vasthouden aan de doelstellingen van ons vlaggenschip, het OrangeGas Capitals-1 team en willen we graag onze recreatietems blijven faciliteren. De eigenschap van intenties echter is dat ze goed bedoeld zijn maar geen garanties geven. En garanties in het jaar 2020 zijn naar onze visie de grootste uitdagingen voor de Capitals.

De meest recente ontwikkelingen hebben betrekking op een versoepeling van de restricties voor jeugdsporten in teamverband. Onze Technische Commissie heeft zich hierover gebogen en inmiddels gecommuniceerd dat er off-ice trainingen in de buitenlucht zullen worden aangeboden. Vanzelfsprekend in overeenstemming met de voorschriften die IJshockey Nederland (Sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 en jeugd 13 t/m 18 jaar ) hieraan stelt.

Ergens de komende maanden hopen we een uitnodiging uit te kunnen sturen aan alle commissies binnen de Capitals om, voorafgaand aan het seizoen, van gedachten te wisselen over gepland beleid, acties en evenementen binnen elke commissie. Dit is onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden meer dan ooit van belang.

We zijn als Capitals Leeuwarden voor een belangrijk deel afhankelijk van onze sponsoren. Zonder deze bedrijven en organisaties zou het ijshockey in de Leeuwarder regio op ons sportieve en hoogwaardige niveau niet mogelijk zijn. De commerciele inkomsten zullen voor het komende seizoen significant lager zijn en we kunnen alleen de wens uitspreken dat onze sponsoren goed door deze moeilijke tijden heen komen. Met onze hoofdsponsor OrangeGas hebben we inmiddels wel definitief zicht op financiёle condersteuning voor het komende seizoen.

Naast derving van sponsorinkomsten moeten we andere financiële uitdagingen serieus nemen:

  • IJshuur kritisch tegen het licht houden; zoals bijvoorbeeld mogelijk stoppen met HockeyHangout in de huidige vorm.
  • Borging van kwaliteit door het blijven investeringen in trainers, trainingen en materiaal.
  • Voor contributie administratie/ inning zijn wij genoodzaakt te kijken naar andere manieren van incasseren van contributie. Op dit moment zijn de inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden niet meer onder te brengen bij onze vrijwilligers.
  • Individuele dispensaties, wedstrijdwijzigingen en straffen leiden tot hogere NIJB kosten. Vooral het laatste heeft ertoe geleid dat deze game- en matchpenalties vanaf volgend seizoen in principe individueel aan de speler worden doorberekend.
  • Contributieverhogingen zijn mogelijk onvermijdelijk. We gaan strikter vasthouden aan het uitgangspunt dat plannen, in welke vorm dan ook, financieel haalbaar (break-even) moeten zijn.
 

De regels rondom teamwijzigingen, persoonlijke straffen en team-indelingen vanuit de bond hebben tot vooraf onvoorziene kosten geleid. Hier zullen duidelijke clubrichtlijnen voor worden opgesteld. Daarnaast heeft de introductie van het Capitals-2 team geleid tot een vooralsnog onvolledige financiёle afhandeling. We gaan strikter vasthouden aan het uitgangspunt dat plannen, in welke vorm dan ook, financieel haalbaar (break-even) moeten zijn zodat ze niet ten koste gaan van de algemene middelen. Op administratief vlak zijn we waarschijnlijk genoodzaakt te kijken naar een commerciёle partij die de incasso’s voor contributie gaan verzorgen. Op dit moment zijn de inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden niet meer onder te brengen bij onze vrijwilligers.

Bovenstaande heeft er toe geleid dat we geen andere mogelijkheid hebben dan onze inkomsten vanuit de contributie te moeten gaan herzien. We doen ons best zo dicht mogelijk te blijven bij de huidige contributie maar hou alvast rekening met een stijging die op alle leden van de Capitals van invloed zal zijn. Ook hier past de oproep die we vaker doen dat nieuwe vrijwilligers voor allerhande taken binnen alle commissies van groot belang zijn. Wij verwachten van ouders dat ze zich gaan inzetten om de Capitals ook in het nieuwe seizoen draaiende te houden.

IJshockeyclub Capitals Leeuwarden viert dit najaar haar 10-jarig bestaan en kenmerkt zich door een unieke cultuur en een grote saamhorigheid onder spelers, ouders en andere enthousiastelingen. Dit willen we altijd blijven behouden! We willen C10 niet zomaar voorbij laten gaan en staan daarom open voor ideeën om dit uitbundig met z’n allen te gaan vieren. Zover is nog niet maar in elk geval spreken we de hoop uit dat we iedereen spoedig weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Met sportieve groeten,

Bestuur IJshockeyclub Capitals Leeuwarden