Privacy & Cookies

Dit is de website van IJCCL Capitals Leeuwarden

Gegevensverwerking
IJCCL Capitals Leeuwarden verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IJCCL Capitals Leeuwarden houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website een afspraak aanvraagt of via onze website gebruik wenst te maken van een eerste kosteloze informatieaanvraag.

In het kader van onze (verdere) dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met IJCCL Capitals Leeuwarden, leggen wij gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. IJCCL Capitals Leeuwarden maakt gebruik van twee type cookies. Wij gebruiken essentiƫle cookies voor de volledige functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken we optionele marketing cookies om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de marketing cookies via onze cookie bar aan -en uitzetten.

Wijzigingen
IJCCL Capitals Leeuwarden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement.

U hebt het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd of worden verwijderd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op.

IJCCL Capitals Leeuwarden
Bilderdijkstraat 37
8914 AC Leeuwarden
E: info@capitalsleeuwarden.nl
T: +31 (0)6 282 654 25
I: capitalsleeuwarden.nl